BRİKA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Brika Sürdürülebilirlik olarak kurum ve kişilere sürdürülebilir bir gelecek tasarlarken destek oluyoruz.

Kurum ve organizasyonların sürdürülebilir geleceğe dönük adımlarını birlikte tanımlıyor, uygulama yol haritasını çıkarıyor, kilit projeleri tasarlıyor, başarı ölçütlerini birlikte belirleyip, ölçüyoruz.

BİZ BUNU NASIL YAPIYORUZ?
Organizasyonlarda sürdürülebilirlik gündeminin doğru ve hızlı anlaşılmasını, katkı sağlayacak projelere dönüşmesini sağlıyoruz.

Bir başka deyişle;

Sürdürülebilirlik akımlarını küresel boyutta takip edip, yerel çözümler oluşturulmasına çalışıyoruz Farklı ve tamamlayıcı ağların gücünü arkamıza alarak fikirsel liderlik yapıyoruz
Her organizasyonun yapısına, sektörüne, coğrafyasına, olanak ve fırsatlarına bakarak bir tanım geliştiriyoruz.Sadece problemlerden bahsetmek yerine, yapılan iyi örnekleri de inceleyerek ve bunları geliştirerek, neler yapılabileceğini konuşuyoruz.Planların geliştirilmesi kadar uygulanabilir olmasına ve ‘Sürdürülebilirlik Gündeminin nasıl uygulanacağına yön veriyoruz
Sürdürülebilir bir organizasyonun bilgi, inovasyon ve değerlere bağlı liderlik anlayışı altında mümkün olduğuna inanıyoruz.