Dijital Dönüşüm Hizmetleri

Dijital Dönüşümü Anlama ve Yönetme

Dijital Dünyada İnsan Olmak

Dijital Pazarlama ve Pazarlamaya Yeni Bakış

Dijital Dönüşümü Anlama ve Yönetme

Program süregelen işlerimizi dönüştürecek dijital fırsatları ve tehditleri kavramamızı sağlamak ve kurumların dijital dönüşüm konusunda farkındalığını artırmak. Bu Atölyenin kazanımları:

Kaosu ve kaos bileşenlerini kavrayarak içerisinde bulunulan kaotik durum ile ilgili farkındalığı artar, yeni rekabet unsurlarını tanımlar, büyük resmi görür ve kendi lehine yeni stratejiler oluşturabilir.

Yıkıcı inovasyonun gelişim sürecini ve sağladığı avantajları öğrenerek pazardaki fırsatları görebilir.

Örnek uygulamalar ile içerde ve dışarda müşteri merkezli olma süreçlerini kavrar, kendi süreçlerini analiz eder.

Dijital yıkım kavramını tanımlayarak, teknolojinin ve iş modellerinin pazara nasıl etki edeceğini öğrenir.

Dijital dönüşümün nasıl dijital (girdap) yarattığını kavrayarak dijital teknolojiler, vuca yöntemleri ve mevcut ürünler ile yeni yaklaşımlar edinmeyi öğrenir.

Dijital dönüşüme uygun iş modelleri oluşturma konusunda farkındalığı artar.

Dijital iş çevikliğini ve döngülerini kavrayarak bilgiye dayalı karar verme ve daha hızlı uygulamaya geçme becerisinin önemini kavrar.

Dijital Dünyada İnsan Olmak

Hızla değişen ve dijitalleşen dünyamızda süregelen işlerimizi dönüştürecek dijital fırsatları ve tehditleri kavramamızı sağlamak ve bireylerin, yöneticilerin, dijital dönüşüm konusunda farkındalığını artırmak.

Zihinsel ve ruhsal olarak bu değişime adapte olabilmek.

Kaosu ve kaos bileşenlerini kavrayarak içerisinde bulunulan kaotik durum ile ilgili farkındalığı artırmak, büyük resmi görebilmek.

Günümüz dünyasının ortaya çıkardığı belirsiz koşullarda yolumuzu aydınlatacak kararları almayı hızlandırmak ve bu kararların yalnızca bireysel değil, aynı zamanda içinde bulunduğumuz sosyal ortama fayda sağlayacak doğru kararlar olabilmesi için duygularımızı yönlendirebilmek.

Dijital Pazarlama ve Pazarlamaya Yeni Bakış

İş yapmanın kuralları değişiyor. Hemen hemen her sektörde, yeni dijital teknolojilerin yayılması ve yeni yıkıcı tehditlerin ortaya çıkması ile iş modelleri ve süreçleri geri dönüşü olmayacak şekilde dönüşüyor. Dijital çağa nasıl uyum sağlarız ve pazarlama stratejimizi nasıl yeniden yazarız? Dijital olanakları nasıl kullanırız?

İnternet, sosyal medya, mobil dünya dijital pazarlamanın içinde yer alan dijital kanallar klasik pazarlama yöntemlerinin dışına çıkan bu yöntem 21. yy dünyasında internetin yayılmasıyla önem kazandı. Pandemi ile birlikte tüm Dünyada insanların neredeyse tamamına yakını dijital alışverişi tercih ediyor. Dijital planlamaya önem vermeyen firmalar ya da şirketler hedeflemiş oldukları kar düzeyine ulaşamayabilir ya da müşterinin odak noktasına tam olarak hitap edemeyebilir. Bu yüzden varlığını devam ettiren her firmanın bir dijital pazarlama ağı mutlaka olmalı ve bu pazarlama ağı her kesimden müşteriye hitap etmeli. Bu programda Dijital Pazarlama kanalları ve avantajları üzerinde duruluyor.