Takım Çalışmaları

IMPACT Atölyesi

Takım Koçluğu

Kickoff ve Motivasyon Etkinlikleri

IMPACT ATÖLYESİ

Takımımızın paylaştığı değerler

Davranış standartları

Takım pratiği üzerinde çalışmak

Birlikte çalışmanın gücünü ve keyfini keşfetmek

Bizi nelerin motive ettiğini anlamak

Tutkularımızın farkına varmak

Takımımızın başarısı ve mutluluğu için birlikte neler yaptığımızı ve neler yapabileceğimizi bulmak

Güven duymak/güven oluşturmak

Birlikte gurur duymak

İlişkimizden keyif almak, eğlenmek

Tek Ses, Tek Takım – Kazanan Takım olmak

TAKIM KOÇLUĞU

Takımların uyum içinde, olumlu ve verimli bir ortamda çalışabilmeleri için öncelikle ‘takım olmaları’ gerekir. Bir araya gelmiş her çalışan topluluğu ne yazık ki kolay kolay takım olamamaktadır. Takım koçluğu, takımınız ister yeni oluşmuş isterse uzun süredir birlikte çalışıyor olsun, takım olma yolunda son derece etkili bir atölye çalışmasıdır.

Takımın bütünsel bir yaklaşım sergileyebilmesi, olumlu ve verimli bir takım olabilmek ve birlikte bir takım oyunu oynayabilmemiz için takım koçluğu sürecinde üzerinde durulacak olanlar:

Takımın tüm bireylerinin sesini duymak,

Takımda net roller ve birbirimizin rollerini anlamak,

Takımın hedeflerinin net olarak belirlenmesi ve ortak hedefler,

Çevik takım pratikleri, hızla değişebilen, uyumlanabilen bir takım olma,

Takım ortamından toksinlerin temizlenmesi,

Bireysel taaahhütler ve birlikte nasıl bir takım olmak istediğimiz,

Esnek ve yılmaz bir takım olabilme.

KICKOFF ve MOTİVASYON ETKİNLİKLERİ

Çalışanlarınızın motivasyonu, hep birlikte olduklarını hissetmesi, birlikte yapılacak başlangıçlar ve kutlamalar Kurumunuzun çalışma hayatına renk katar.

Sadece sabun köpüğü gibi geçen etkinlikler değil, Kurumunuzun mesajları, değerleri, vizyonu ve misyonu ile örtüşen etkinlikler istiyorsanız sizlerle birlikte tasarlayıp gerçekleştirmek için birlikte çalışabiliriz.