Liderlik Programı

Kendime Liderlik Programı

Takımıma Liderlik Programı

Kurumuma Liderlik Programı

Topluma Liderlik Programı

Mutluluğa Liderlik Programı

KENDİME LİDERLİK PROGRAMI
Kendime Liderlik Programında, kişinin kendini bir lider olarak geliştirmeyi seçmesi, farkındalık, bireysel motivasyon, güçlü yönlerimizin farkına varmak ve etkin bir şekilde kullanmak, esneklik, yılmazlık, seçilen davranışların aksiyona geçmesi, özgün liderlik stilimizi bulmak üzerine çalışılacaktır. Bunların yanı sıra yine kişisel gelişime katkıda bulanacak şekilde, dünyada gelişen trendler, yeni eğilimler ele alınacak ve her gün ışık hızı ile değişen dünyada nasıl bir liderlik sergilemeliyiz, geleceğin liderini neler şekillendiriyor, hayallere liderlik edebilmek için hangi yetkinliklerimizi geliştirmeye ihtiyacımız var, hangi davranış kodlarını öne çıkaralım gibi soruların cevaplarını hep beraber etkileşimli çalışmalarla deneyimleyerek bulacağız.

TAKIMIMA LİDERLİK PROGRAMI
Takımıma Liderlik Programında takım olmanın anlamı ve önemi üzerinde durulacak. Takım olarak hareket edebilen organizasyonlar, oyuna galip başlıyorlar. Ancak takım olmak kolay değil. Takımları oluşturan bireylerin özgün hallerinden fedakarlık etmeden, yaratıcılıklarını kaybetmeden olumlu ve yaratıcı bir iklim, başarılı, cesur takımlar yaratmaları bu programda hedefimiz.

KURUMUMA LİDERLİK PROGRAMI

Tüm kurumlar, liderlik özelliklerine sahip olan çalışanlara ve yöneticilere sahip olmak ister; çünkü liderlik özelliğine sahip olan bireylerin kurumlarda fark yaratacağına inanılır. Bu Programda, kurumunuzun lideri olacak çalışanlarınızla birlikte Kurumsal Liderlik boyutunu birlikte ele alıp gelişim için nelere ihtiyacımız olduğunu mercek altına yatıracağız.

TOPLUMA LİDERLİK PROGRAMI

Topluma Liderlik Programında, dünyada süregelen ekonomik, sosyal, politik ve teknolojik değişimlere uyumlanmanın yanı sıra, toplumun ve gezegenin daha iyi koşullara kavuşması için birey ve kurum olarak yapılması gerekenler ele alınıyor.

MUTLULUĞA LİDERLİK PROGRAMI

Tüm araştırmalar, kurumunuzun liderlerinin ve çalışanlarının davranışlarının iş ortamının mutluluğu üzerinde son derece etkili olduğunu gösteriyor. Kurumda yayılması gereken enerji çalışanları motive etmeli ve ortama olumlu enerji verirken, güven ve gurur aşılarken, aynı zamanda iş ortamının olumluluğu ve verimliliği için atılması gereken adımların da atılmasını sağlamalı.

Bu program iş ortamını ve çalışanları daha mutlu, olumlu, verimli bir hale getirebilecek programlar kurgulamak üzerine bilgi ve araçlar sunuyor. Ve bu çok zor bir şey değil. İşte Mutluluk zamlardan, yan haklardan, terfilerden gelmiyor – her liderin bilmesi ve uygulaması gereken basit, etkili aksiyonlardan geliyor. Benzer şekilde, liderlerin kendilerinin de işte mutlu olmaları çok önemli. Mutsuz liderler çalışanları mutsuz ediyor, hedeflerine ulaşmakta zorlanıyor ve stres ve hastalıklara daha açık oluyorlar.