Kurumsal Kültür Değişimi Hizmetleri

Kurumsal Kültür Değişimi Programı

Odak Grup Çalışmaları

Kültür Değişimi Fasilitasyonu

İşte Kadın Programı

Kurumsal Kültür Değişimi Programı

Değişime küçük ama lego yapısında, büyüyebilir, başarılı adımlarla başlanabilir.Bu yapının gerektirdiği ‘yeni nesil’ liderlik için kurumun liderlerini, değişim elçilerini hazırlamak, yöneticilerin, İK’nın değişim sürecine sahip çıkmak üzere aynı noktaya, aynı bakış açısına gelmesini sağlamak, değişim elçilerini her kesimden seçmek ve hazırlamak ve değişimin sürekliliği için ‘Değişim Takımını’ belirlemek gerekir.
Bu süreçte adım adım başarı elde etmek, bu başarılardan ivme kazanmak, bir değişim markası yaratmak
ve her alandaki değişimin getirdiği artı değerin çalışanlar tarafından net olarak görülebilmesini sağlamak,
tüm çalışanları sürece dahil etmek ‘daha iyi’ için değişmenin temel adımları olacaktır.
Sağlıklı bir değişim sürecinde değişimin liderlerinin taahhütlerini yerine getirmesine,
tüm kurum ile stratejik olarak uyumlanmasına ve rol model olmasına ihtiyaç vardır.
Bir diğer önemli nokta da değişimin arkasındaki stratejinin “sürdürülebilir” olmasıdır.
Öyle bir yapı kurulmalı ki değişim yaşayan bir organizma olarak hayatımızda yerini alsın.
Çalışanların birbirlerine ve yöneticilerine güven duyduğu,
yaptıkları işte anlam bulduğu ve gurur duyduğu,
birlikte keyifle, olumlu ve verimli ilişkiler içinde çalıştığı mutlu ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak.
Yeni teknolojilerin ve dijitalleşmenin avantajından faydalanarak, Kurumun kültür ve değerlerini benimsemiş,
aynı misyon için aynı vizyon ile koşan çalışanlar ve takımlar yaratmak bu programın hedefidir.
Neyi hedefliyoruz:
Öncelikle insan odaklı bir anlayış
Yeni nesil liderlik
Yetkin, ‘lider yöneticilerin’ oluşturduğu ilham veren bir iş ortamı
Takım ruhu,silolardan kurtulmak
Sağlıklı iletişim ortamı
Çözüm odaklı yaklaşım, yapıcı tutum
İç girişimciler (Intrapreneurs)
Cesur fikirleri arama ve hayata geçirme
Takdir ve yapıcı geribildirim anlayışı
İş ortağımız olarak müşteri
Etik değerleri koruma, adiliyet
Sürekli öğrenme ve gelişme
Sürdürülebilirlik

Odak Grup Çalışmaları

Odak grup görüşmelerinin amacı, belirlenen bir konu hakkında katılımcıların bakış açılarına, yaşantılarına, ilgilerine, deneyimlerine, eğilimlerine, düşüncelerine, algılarına, duygularına, tutum ve alışkanlıklarına dair derinlemesine, detaylı ve çok boyutlu nitel bilgi edinmektir

PoH ekibi olarak, Sistem koçluğu araçları da dahil, bir çok farklı araç kullanarak ( World Cafe gibi) önceden belirlenmiş bir konu üzerine, çok sayıda katılımcının da olabildiği ortamlarda odak grup çalışmalarının fasilitasyonunu yapmaktayız. Amaç genelde:

Olumlu ve verimli bir ortamda birlikte çalışmayı sağlamak

Ortamdaki tüm seslerin duyulmasını sağlamak

Ele alınan odak konuya farklı bakış açılarını ve çok sesliliği kazandırmak

Yetkin, konuyu ve kurumu sahiplenen çalışanlar ve takımlar yaratmak

Aksiyon planlarını çıkartmak

Kültür Değişimi Fasilitasyonu

Hemen hemen her kurum kültürün önemi hakkında konuşuyor.
Yakın zamanda yapılan bir araştırma, Standard & Poor’un ilk 500 şirketinin web sitelerini inceledi
ve bunların %85’inin web sitelerinde göze görünür bir yerde kurumsal kültürlerini sergilediği bulundu.
Web sitelerinde hakkında en çok konuşulan değer yenilik (%80),
ardından dürüstlük ve saygı (%70) olarak yer alıyor.
Ancak araştırmacılar, bu bulguları bu şirketlerin finansal performans değerleriyle birlikte değerlendirdiklerinde, önemli bir korelasyon ortaya çıkaramadılar.
Dürüstlüğe veya yeniliğe değer verdiğinizi söylemenin yeterli olmadığı ortaya çıktı.
Çalışma, değerlerini gerçekten yaşayan, çalışanlarının konuşabildiği,
olup bitenler hakkında hikayeler anlatabildikleri şirketlerin
finansal sonuçlarında buna karşılık gelen bir artış olduğu ortaya çıktı.
Şirket kültürünüzü şekillendirmede rol hikayelerin.
Üretken bir kurumsal kültürü teşvik etmede hikaye anlatıcılığının rolü iki yönlüdür.
Öncelikle, önemli ilkeleri ve değerleri anlatan hikayeler anlatabilen liderlere ihtiyacınız var.
Büyük liderler insanlara ilham verir; Kurumun nereye gideceği ve değerleri hakkında hikayeler anlatırlar.
Kurum Kültürünüzü değiştirmek istiyorsanız, Kurumda anlatılan hikayeleri değiştirmeniz gerekir.
Hikayeler, Kurumsal Kültürünüzün barometresidir.
Onları dinlemeniz ve onların anlatıldığı yerlerde olmanız gerekir.
Çalışanlarınızın Kurumunuz hakkında paylaştığı hikayeleri bilmiyorsanız,
gerçekte neler olup bittiğine dair hiçbir fikriniz olmaz.
Önemli olan bir nokta da, değiştirmek istediğiniz hikayeleri sadece gerçekleri ve verileri anlatarak alt edemezsiniz. Onu ancak daha iyi bir hikaye ile yenebilirsiniz.
Kurumunuzda süreçlere harcadığınız zamanı hikayeleri duymaya, bu hikayeler değerlerinize uyuyor mu, çalışanlarınızın yaşamasını istediğiniz hikayeler mi anlamaya ve gerekiyorsa hikayeleri değiştirmeye ayırmak Kurumunuzda yaşamak istediğiniz kültürü oluşturmanın ilk adımıdır.
Bir lider olarak, şirketinizin kültürünü dolayısıyla geleceğini şekillendirmede hikayelerin oynadığı
hayati rolü anlamak sizin işinizdir.

İşte Kadın Programı

İşte Kadın çalışan kadına yönelik bir grup koçluğu çalışmasıdır.

İş ortamında kadınlar yalnızca ‘etek giymiş erkekler’ değildir,

kendi özgün halleri ve hayatlarının değişik dönemlerindeki ihtiyaç ve isteklerini dile getirebildiklerinde son derece yaratıcı, verimli ve fark yaratan bir çalışan profili ile karşı karşıya kalırız.

Bunu ortaya çıkarmak için çalışan kadınlarımıza biraz pozitif ayrımcılık yapalım ve pek çok rolü aynı anda hayatlarında oynamaya çalışan kadınlarımıza kendileri ile olabilecekleri ve birbirlerinden faydalanabilecekleri bir ortam yaratalım.

Ve burada potansiyel olarak sinir bozucu bir şey var. Sadece gerçeklerle bir hikayeyi geçemezsiniz. Onu ancak daha iyi bir hikaye ile yenebilirsin. Bu, yeni ve daha iyi bir hikayenin anlatılmasını sağlayan birini bulmak veya farklı bir şey yapmak anlamına gelir. Bir lider olarak, şirketinizin kültürünü şekillendirmede ve dolayısıyla finansal geleceğini şekillendirmede hikayelerin oynadığı hayati rolü anlamak sizin işinizdir.