Keynote Konuşmaları

İşte Kadın, Hayatta Kadın

 

İş Hayatı Savaş Meydanı Değil de Dans Maydanı Olsaydı

Mutlulukla Yönetmek

 

İşte Mindfulness

 

Dijital Dönüşümü Anlamak

 

İşte Hikayeler

 

İşte Kadın, Hayatta Kadın

Power of Hapiiness Kurucuları Tijen Mergen ve Ferah Lök, kendi yaşam tecrübeleri ile harmanlayarak talebe ve hedef kitleye göre aşağıdaki başlıkları kapsayan keynote konuşmaları yapmaktadır.

iş hayatındaki kadınlar olarak özgün halimizi onurlandırarak ve

ihtiyaçlarımızı unutmadan iş hayatında var olabilme,

enerjimizi doğru zamanda doğru yere aktarabilme,

gerektiğinde yardım isteyebilme, destek sistemlerini hayatımıza katma,

olduğumuz yerin ve anın hakkını vererek yaşayabilme, içinde bulunduğunuz anı kaliteli geçirme,

iş yaşam dengesini tutturabilme,

eşlerimizin, ailemizin beklentilerini anlayabilme,

hayat çemberimize ve önceliklerimize göz atma, hayallerimiz ve hedeflerimizi gözden kaçırmadan çok boyutlu olabilme

İş Hayatı Savaş Meydanı Değil de Dans Maydanı Olsaydı

POH Kurucuları Tijen Mergen, çeşitli konferans ve kurumların etkinliklerinde dans performansı ile, katılımcıları da performansa katan bir açılış ile başlamakta, iletişim ve dans arasında benzerlikler bularak konuşmasını sürdürmektedir. Pozitif psikolojiden alıntılarla ve konuşmacının yaşanmış hikayeleri ile hazırlanan bu konuşmada şu alanlara odaklanılıyor.

İş yerinde mutlu olmak ne demektir?

Yöneticiler, çalışanlar ve kurum için iş yerinde mutlu olmak neden önemli?

Şiddetsiz iletişim dili ne demek? İş ortamında iletişimin dili

Şiddetsiz iletişimin dört ana unsuru, gözlem, duygu, ihtiyaç ve talep belirtme

Empati ve dinleme

Şeffaflık, açıklık, dürüstlük ve eşitlik

Mutlulukla Yönetmek

İş yerinde mutlu olmak ne demektir?

Yöneticiler, çalışanlar ve kurum için iş yerinde mutlu olmak neden önemli?

Çalışma ortamında neler mutluluğu destekler, neler mutlu ortamı bozar?

İşte Yılmazlık ve Esneklik

Esneklik, performans ve zor zamanlarda iyi olabilme

Mutluluğun ve mutsuzluğun kelebek etkisi nedir?

Mutluluğun yaratıcılığa, takım çalışmasına, daha yüksek verimliliğe, daha az çatışmaya ve daha az devamsızlığa doğrudan etkisi var mıdır?

Çalışanların kendi mutlulukları için daha fazla sorumluluk alması nasıl sağlanır?

Küçük bir pozitif değişiklik büyük bir etki yaratır mı?

Kurum ve çalışanlar için ‘Mutluluğun Gücünü’ yayacak alışkanlıklar nasıl başlatılır?

Bireysel esneklik ve kendine güven ve inanç

İşte Mindfulness

Poh Kurucuları Tijen Mergen ve Ferah Lök, kurumların etkinliklerinde ve konferanslarda Mindfulness konusunda farkındalık yaratacak konuşmalar yapmaktadır.

Geçmişin yükünden, geleceğin endişesinden sıyrılıp anda kalmak, daha uyumlu, kendimize ve diğerlerine karşı daha anlayışlı olabilmek, güvenli ilişkiler kurarak daha mutlu , başarılı ve doyumlu bir hayat yaşamak mümkün mü?

Dijital Dönüşümü Anlamak

Konuşma süre gelen işlerimizi dönüştürecek dijital fırsatları ve tehditler ve dijital dönüşüm konusunda farkındalığını arttırmak üzere hazırlanmıştır.

İçerik: Kaosu ve kaos bileşenlerini kavrayarak içerisinde bulunulan kaotik duru ile ilgili farkındalık yaratmak, yeni rekabet unsurlarını ortaya koymak, büyük resme dikkat çekmek. Yıkıcı inovasyonun gelişim sürecini ve sağladığı avantajları ve pazardaki fırsatları göstermek.

Dijital yıkım kavramını tanımlayarak, teknolojinin ve iş modellerinin pazara nasıl etki edeceğI konusunda farkındalık yaratmak.

Dijital dönüşümün nasıl dijital (girdap) yarattığını dijital teknolojiler, vuca yöntemleri ve mevcut ürünler ile yeni yaklaşımlardan bahsetmek.

Dijital iş çevikliğinin önemini anlatmak.

İşte Hikayeler

Günlerimiz kendimizi ifade etmeye, mesajımızı doğru vermeye çalışarak,

tanıtımlar hazırlayarak, sunumlar yaparak geçiyor.

Bunları yaparken de, başkalarının mesajlarını dinlerken de

çok zorlandığımız alanlar oluyor.

Bu konuşma, etkin iletişim kurmak ve kendinizi ifade etmek için

hikayelerin gücünden nasıl yararlanacağımızı anlatacak ve

İletişiminize metaforları ve hikayeleri davet ederek

hikayelerin inanılmaz doğal gücünden faydalanmamız konusunda farkındalık sağlayacaktır.

POH kurucuları, Tijen Mergen ve Ferah Lök’ün bizzat gerçekleştirdiği, konuşmacıların özgün hikayeleri ile zenginleşen, aynı zamanda izleyici ile de interaktif çalışmaların yapıldığı bir sohbet olacaktır.