Gelişim Atölyeleri

Mindfulness

Duygusal Çeviklik

İletişim Sanatı ve Barış Dili

Takdir ve Geri Bildirim Sanatı

Stres Yönetimi ve Yılmazlık

Fasilitasyon Becerileri Atölyesi

Dijital Dünyada İnsan Olmak

Sunum Sanatları Atölyesi

Verimli Zaman ve Toplantı Yönetimi Atölyesi

Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri

Yılmazlık ve Zor Zamanlarda Mutlu Olma Sanatı

Yaşamın Direksiyonunu Elime Alıyorum

Proje Yönetimi Atölyesi

Birlikte Çalışan Kuşaklar Atölyesi

Satış Becerileri Atölyesi

İşte Yaratıcılık Atölyesi

DUYGUSAL ÇEVİKLİK

Günümüzde koşullar hızla değişiyor, Pandemi süreci bu değişimi hızlandırdı. Bu koşullara ayak uydurmaktan başka çaremiz yok. Bunun için yalnızca kendi duygularımızı denetleyip yönetmek de yeterli olmuyor. Aynı zamanda, birlikte olduğumuz kişilerin duygularındaki değişimleri ve özellikle zor dönemlerde ortaya çıkan kaygıları yönetmek de büyük önem taşıyor. Duygusal zekâ kişinin kendisine ve sosyal ilişkilerine yönelik duygularını düzenlemesi için gerekli temeli sağlıyor.

Duygusal çeviklik “bilişsel ve psikolojik uyumluluk, ya da stres altında hızlı ve yaratıcı düşünebilme, belirsiz veya değişen durumları önceden görebilme ve hızlı bir şekilde uyum sağlama ve engellerle karşılaşıldığında doğaçlama yapabilme yeteneği” olarak tanımlanıyor.

Başarılı yöneticilerin ve çalışanların büyük çoğunluğunda, başarıya giden yolda Duygusal Zeka ve Duygusal Çeviklik, IQ’dan daha fazla rol oynuyor.

MINDFULNESS – FARKINDALIKLI YAŞAMLAR

Özel bir şekilde dikkat etmek; şimdiki zamana, istemli, kasıtlı ve yargısız bir şekilde.”

Jon Kabat Zin

Geçmişin yükünden, geleceğin endişesinden sıyrılıp anda kalmak, daha uyumlu, kendimize ve diğerlerine karşı daha anlayışlı olabilmek, güvenli ilişkiler kurarak daha mutlu, başarılı ve doyumlu bir hayat yaşamak mümkün mü?

Özellikle iş yaşamında kullanılabilecek pratiklerle gelin, Mindfulness’ı bir de bizimle deneyimleyin

Hayat birSavaş Meydanıdeğil de “Dans Maydanı Olsaydı?

Evlere kapanmış, gelecek ile ilgili belirsizliklerin ortasında en yakınımızla 24 saati geçirir, iş dünyamıza ancak sanal ortamdan erişebilir ve iletişebilirken nasıl bir dil kullanmalıyız?

Doğru iletişebiliyor muyum?

İhtiyaçlarımı, isteklerimi olumlu bir dil ile karşı tarafa iletebiliyor muyum?

Yargılarımdan arınmış olarak durumu gözlemleyip, hislerimi anlayıp aktarabiliyor muyum?

Peki ben karşımdakileri duyup anlayabiliyor muyum?

SATIŞ BECERİLERİ ATÖLYESİ

Günümüzde satış dünyası her zamankinden daha zorlu. Bu ekonomide satış yapabilmek için kolayca uygulanan bir iki teoriden fazlasına, gerçek dünyada işe yarayan pratik becerilere ihtiyacımız var.
Metodolojimiz satışta, satış yöneticiliğinde ve liderliğinde çok uzun yılların getirdiği deneyimin ve derin teorik bilginin yanı sıra, hemen hemen tüm sektörlerde denenmiş̧ ve sahadan edinilmiş donanımı satış kadronuza keyifli çalışmalarla aktarmak üzere geliştirilmiştir. Sonuç̧ ise gelişmiş ve değişmiş süreç̧ ve davranışlar, artan gelir, karlılık ve etkin çalışma yöntemlerinin getirdiği düşük maliyetlerdir.

Eğer Satış Yöneticilerinizin değer yaratan, güvenilir bir danışan olarak, yeni satış dünyasında yerini almasını, müşteriye ürün satmaktan öteye geçip onun vazgeçilmez iş ortağı olmasını, tek bir satışın peşinden koşmak yerine uzun soluklu bir ilişki oluşturmaya çalışmasını, değer katan çözüm seçenekleri oluşturmasını istiyorsanız bu alanda bizlerle çalışabilirsiniz.

TAKDİR VE GERİ BİLDİRİM SANATI

Takdir ve geri bildirim günümüzde özellikle Y ve Z kuşağının olumlu ve verimli bir ortamda çalışmasını sağlayabilmek için son derece değerli ancak aynı zamanda çalışanların korkulu rüyası. Çalışanlar ve yöneticiler arasında çift yönlü, sürekli ve etkili bir iletişim kanalı ve gelişim aracı olması için özellikle yöneticilerin bu alanlarda ‘sahneye’ çıkmadan eğitilmesi ve vaka çalışmalarıyla deneyim kazanması büyük fayda sağlamaktadır.

Kurumunuzda yüksek performansa dayanan ortak bir kültür oluşturabiliyor muyuz?

Özellikle gelişmesi gereken noktaları iletirken şiddetsiz, barış dili kullanabiliyor muyuz?

Y ve Z Kuşağı ne istiyor? Ne bekliyor? Ne söylüyoruz? Nasıl Söylüyoruz? Takdiri doğru kullanmanın 3 düzeyi nedir?

DİJİTAL DÜNYADA İNSAN OLMAK

Hızla değişen ve dijitalleşen dünyamızda süregelen işlerimizi dönüştürecek dijital fırsatları ve tehditleri kavramamızı sağlamak ve bireylerin, yöneticilerin, dijital dönüşüm konusunda farkındalığını artırmak.

Zihinsel ve ruhsal olarak bu değişime adapte olabilmek.

Kaosu ve kaos bileşenlerini kavrayarak içerisinde bulunulan kaotik durum ile ilgili farkındalığı artırmak, büyük resmi görebilmek.

Günümüz dünyasının ortaya çıkardığı belirsiz koşullarda yolumuzu aydınlatacak kararları almayı hızlandırmak ve bu kararların yalnızca bireysel değil, aynı zamanda içinde bulunduğumuz sosyal ortama fayda sağlayacak doğru kararlar olabilmesi için duygularımızı yönlendirebilmek.

Stres Yönetimi ve Yılmazlık

Stres Yönetimi ve Yılmazlık Programı stresden kurtulma, uyum sağlama ve yılmazlık yeteneğinizi geliştirme programıdır. Değişen koşullar veya stresle uğraşırken üretken, becerili ve yaratıcı olma kapasitesini geliştirir.

Bu program, bireyler, takımlar ve organizasyonlar için bir dayanıklılık kültürü geliştirirken kişisel dayanıklılığı destekleyen davranışların ve zihinsel alışkanlıkların ve uygulamaların oluşturulmasına yardımcı olur.

Yaşamın Direksiyonunu Elime Alıyorum

Son derece ekileşimli araçlarla hazırlanmış olan bu atölye, kurum çalışanlarının sadece çalışma hayatlarında önceliklerini belirlemesi, zamanını planlamasından öte,

bireyin farkındalığını arttırmak, hayatında anlam bulacağı konuları keşfettirmek ve özel- iş yaşamı dengesi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

Herkes bize zamanımızı nasıl yönetmemiz gerektiğini söylüyor. Elimize ajandalar, tablolar, özlü sözler tutuşturuyor. Ama yine olmuyor. Onun için ‘Zaman Yönetimi’ değil ‘Yaşam Yönetimi’ diyoruz. Yönetilemeyen zaman geçip gidiyor. Oysa bizim Yaşamımızı yönetmemiz, oto pilottan çıkıp hayatımızın direksiyonuna oturmamız gerekiyor.

Bu atölyede yaşamımız üzerinde hem farkındalığımızı artıracak, seçimlerimizi yapacak hem de yaşama karşı pozitif bir bakış açısı ile ne gibi aksiyonlar almamızın mümkün olduğunu deneyimleyeceğiz.

Özellikle Koçluk becerilerimizle çalışanlarınızın yanında olacak ve onlarla birlikte deneyimleyeceğimiz pek çok aktivite ile dengeli bir İş-Yaşam dengesini nasıl kurarız, hayattaki seçimlerimiz doğrultusunda yaşamımızı istediğimiz gibi şekillendirebilmek için

zamanımızı nasıl yönetiriz, birlikte çalışacağız.

Sunum Sanatları Atölyesi

Dinleyenlerin hafızalarına yer eden ve ikna olmalarına katkıda bulunan sunumlar yapmak için etkili sunum teknikleriini bilmek ve kullanmak gerekir.

Beynin çalışma yöntemine uygun şekilde hazırlanan bu teknikleri uygulayarak etkileyici ve bol alkış alan sunumlar gerçekleştirmek mümkündür.

Bu atölye sonunda katılımcılar; topluluk önünde konuşma korkusunun üstesinden gelebilecek, yöneticileri, şirket paydaşlarını ya da müşterilerini ikna edecek sunumu hazırlayabilecek, hikayelerin ikna etme üzerindeki etkisini keşfedecek ve bir sunumu baştan sona tasarlamanın en etkin yollarına hakim olacaktır.

Verimli Zaman ve Toplantı Yönetimi Atölyesi

Verimsiz ve gereksiz toplantılara son!!

Günümüzde şirketlerin en büyük zaman kayıplarından birisi verimsiz veya gereksiz toplantılardır. Bu kayıplardan hem yöneticiler hem de çalışanlar etkilenir. Bu durumdan etkilenen herkes durumdan şikayetçidir ancak sonuç değişmez. Peki toplantılar daha verimli olamaz mı?

Bu eğitimin hedefi hem toplantıyı idare eden yöneticiler hem de toplantıya katılan çalışanların daha etkin toplantı yapabilmelerini sağlayacak yaklaşımları benimsemeleri sağlamaktır.

Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri

Bu atölye Kurum içinde çalışanlar arasında veya üçüncü şahıs ve kurumlar ile yapılan müzakerelerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve mümkün olan en iyi sonuçla ayrılmak için gerekli donanımı kazanmak amacı ile düzenlenmektedir. İş hayatında ve özel yaşamımızda kendimizi sık sık içinde bulduğumuz müzakere ortamlarında kullanacağımız beceriler, kişinin bilinçli çabası ve eğitimi ile geliştirilebilir. Müzakere yalnız bir satıcı ile alıcı arasında, pazarlık yapan iki parti arasında değil, yaşamımızda karşımıza çelişen çıkarların çıktığı her alanda gereklidir. Günümüzde müzakere konusu bu kadar işimizin ve hayatımızın içine girmişken, konuya klasik tekniklerle yaklaşmak yeterli olmamaktadır.

Günümüzde Duygusal Zekanın ve Sosyal Zekanın ötesinde içinde bulunduğumuz grup, takım veya sistem ile olan ilişkinizi ele alan “İlişki Sistemleri Zekası” ön plana çıkıyor. İlişki Sistemleri alanında çalışmak organizasyonları sürdürülebilir yüksek performans düzeyine taşımak için atılması gereken ilk adımlardan biri olduğu gibi müzakere ortamlarının bir kazan-kazan yapısı ile sonuçlanmasında da çok büyük rol oynuyor.

Bu nedenle yalnızca klasik müzakere becerilerine değil, aynı zamanda müzakere ortamına sistemik bir bakış açısı ile yaklaşmaya, odaklanmaya, duygusal, sosyal ve ilişki sistemleri zekasına ve ilişki sistemlerinin dinamiklerine de yer verilecektir.

Birlikte Çalışan Kuşaklar Atölyesi

X, Y Z Kuşakları birlikte çalışıyor

Son yıllarda iş dünyasının gündemini meşgul eden konuların başında yetenekli iş gücünü çekmek ve elde tutmak, onların farklı bakış açılarından yararlanmak, yaratıcılıklarını kurumları için değerlendirmek,

kurumlarda var olan tüm kuşakların uyum içinde çalışacağı bir ortak kurum kültürü oluşturmak geliyor.

Gerçekten de her ölçekten şirket, çoğunluğu gençlerden oluşan bu kitlenin peşinde. Bu da kurumları Y ve Z kuşağı olarak genellenen yeni nesli anlama, değerlendirme ve ortak kurum kültürünü onların taleplerini de karşılayacak bir şekilde yeniden kurgulama noktasına getiriyor. Bu durum, diğer taraftan da yeni nesillerin kurumun diğer çalışanlarının beklenti ve davranışlarını anlamasına ihtiyaç duyuyor.

Kimilerine göre onlar sabırsız, kimlerine göre çok inatçı kimilerine göre tatminsiz.

Onlara göre de kurumlar fazla hiyerarşik, fazla ciddi ve hak ettikleri kadar takdir edilmiyorlar. Y ve Z kuşağı genel kabullerin çok daha ötesinde dinamiklere sahip olan ve doğru anlaşıldıklarında ve yönlendirildiklerinde hayallerin çok ötesinde katkı sağlayacak bir grup.

Bu atölye, bugün kurumlarda en önemli konu tüm nesillerin uyum içerisinde maksimum performansı vererek çalışması konusunda kurumlara yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır

Fasilitasyon Becerileri Atölyesi

Bu atölye fasilitasyon yapan kişilerin becerilerini geliştirmek üzere hazırlanmıştır.

Kurumların gelişimi, değişimi, yenilikçi, yaratıcı bir ortam yaratması ve tüm bunları hayata geçirebilmesi ne kadar çok çalışanın katılımı ile gerçekleşirse o kadar başarılı ve kalıcı oluyor.

Bunun için de herkesin sesini duyuracağı ortamlar yaratmaya ihtiyaç var. İş ortamlarında, saatler süren çalışmaların ve toplantıların yapıldığı günümüzde iyi bir fasilitasyon başarı ile başarısızlık arasındaki farkı belirlemekte.

Bu atölyede, bir fasilitatör olarak iletişim becerilerinden karar vermeye, soru sormadan problem çözmeye, ihtiyacımız olan beceri setini ve değişik araçların olduğu alet çantamızı gözden geçireceğiz

Proje Yönetimi Atölyesi

İş ortamında ve hatta hayatımızda her şey aslında bir proje. Son derece başarılı Proje Yöneticileri ve Proje Takımlarına rağmen yolunda gitmeyen Projelerde esas sorun ilişkilerdir. İşte Projeler Programı Proje Yönetimi öğretiminin yanı sıra Projelerdeki ilişkiler üzerinde de çalışarak Projelerin başarıyla sonuçlanabilmesine son derece önemli katkı sağlar.

İşte Projeler Atölyesi yaratıcı ve etkileşimli bir çalışmadır. Atölye boyunca katılımcıların bilgi ve becerilerini artıracak ve konuyu deneyimlemelerini sağlayacak derin bir öğreti ve pratik uygulamalar, oyunlar içerir.

Yılmazlık ve Zor Zamanlarda Mutlu Olma Sanatı

Bugün yoğun yaşadığımız Pandemi süreci , tüm dünyadaki insanların sağlığı ve refahı için olağanüstü bir zorluk oluşturmaktadır. Bir çok güçlü gördüğümüz devlet, yılmazlığı güçlü olmadığı için ciddi zorluklar çekmektedir. Yine bireylere geldiğimizde de en büyük problem mental sağlığı korumakta çıkmaktadır. Böyle dönemlerde yılmazlık ve dayanıklılık kaslarının geliştirilmesi çok önemlidir.

Bu Atölyenin amacı kurumlara, çalışanlara ve veya bireylere daha mutlu, daha başarılı ve verimli olması ve zor zamanlarda da bu ortamı koruyabilmesi için gerekli bilgi ve araçları sağlamaktır.

Yılmazlık, bir kişinin zaman içinde karşılaşacağı kaçınılmaz zorluklara rağmen başarılı olma kapasitesini ifade eder. Yani kriz yönetiminin temelinde de yılmazlık yer alır. Kişinin dayanıklılığı ne kadar fazlaysa sürece hakimiyeti de o kadar iyi olacaktır. Ancak birçok kişi karşılaşacağı zorluk ve problemlere karşı potansiyel olarak hazır değildir. Kriz anı için esnekliği güçlendirmenin amacı, sıkıntıların etkilerine dayanacak şekilde bu kapasiteyi arttırmaktır.

İşte Yaratıcılık Atölyesi

Yaratıcılık geleneksel fikirleri, kuralları, yapıları aşmak ve anlamlı yeni fikirler, yapılar, yöntemler, yorumlar yaratmaktır.

Hayatta her şeyden farklı, yeni bir şey yaratmak mümkündür. Yeter ki farklı düşünebilelim, farklı bakış açılarını deneyimleyebilelim. Yaratıcılığımızı konuşturmak için başarısız olmaktan korkmamak gerekiyor.

Yaratıcılık bir aksiyondur, bir enerji, bilinmeze doğru bir yolculuktur. Yaratıcılık 2 yaşında bir çocuk gibi sürekli, Neden? Öyle olsa ne olurdu? gibi sorular sormaktır.

Yaratıcı olmak öğrenilebilir ve bir kez öğrendiğinizde, bisiklet kullanmak gibidir, bir daha unutmazsınız. Önemli olan ‘kutunun dışında düşünmek’ değil, kutu yokmuş gibi düşünmektir.

Yaratıcılık da bir kastır ve her kas gibi geliştirilebilir ama ya kullanırsınız ya da kaybedersiniz.

Bu atölyede doğru ortam ve iklimde, doğru yaratıcılık araçlarını kullanarak herkesin yaratıcılık özelliğini ortaya çıkartabileceğini öğreneceğiz.