Etkinlik Yönetimi

Odak Grup Çalışmaları

Arama Toplantısı Kolaylaştırıcılığı

Konferans ve Etkinlik Moderasyonu

Odak Grup Çalışmaları

Odak grup görüşmelerinin amacı, belirlenen bir konu hakkında katılımcıların bakış açılarına, yaşantılarına, ilgilerine, deneyimlerine, eğilimlerine, düşüncelerine, algılarına, duygularına, tutum ve alışkanlıklarına dair derinlemesine, detaylı ve çok boyutlu nitel bilgi edinmektir

PoH ekibi olarak, Sistem koçluğu araçları da dahil, bir çok farklı araç kullanarak ( World Cafe gibi) önceden belirlenmiş bir konu üzerine, çok sayıda katılımcının da olabildiği ortamlarda odak grup çalışmalarının fasilitasyonunu yapmaktayız. Amaç genelde:

Olumlu ve verimli bir ortamda birlikte çalışmayı sağlamak

Ortamdaki tüm seslerin duyulmasını sağlamak

Ele alınan odak konuya farklı bakış açılarını ve çok sesliliği kazandırmak

Yetkin, konuyu ve kurumu sahiplenen çalışanlar ve takımlar yaratmak

Aksiyon planlarını çıkartmak

Arama Toplantısı Kolaylaştırıcılığı

İyi bir arama toplantısı ortak hedef ve bu hedeflere ulaşmak için belirli ve açık bir süreç kurgulayabilmekten geçer.

Toplantının pozitif enerji ile bir başlaması ve katılımcıları fikir ve duyguları olan bireyler olarak görmek önemlidir.

PoH, bu iki noktanın bilinci ile kurumların, toplulukların, derneklerin arama toplantılarında kolaylaştırıcılık görevi üstlenmektedir. Bazen arama toplantılarına -özellikle geniş toplantılarda – müzik ile, dans ile, kurumun ritmini keşfederek veya katılımcıların son zamanlarda başlarına gelen güzel bir şeyi paylaşmalarını sağlayarak başlarız.

Kurumlara önerimiz arama toplantılarında, kolaylaştırıcılık görevini, bir takım lideri veya yöneticilerine vermemeleri, bu görevi kurum dışında uzmanlardan istemeleridir.

Konferans ve Etkinlik Moderasyonu

İletişim dikkatle icra edilmesi gereken bir sanattır. Konferanslarda, seminerlerde, kongrelerde, şimdilerde online webinarlarda, kısa bir zaman diliminde

bir çok konuyu ve konuşmacıyı kapsamak, konunun dağılmadan, ana tema etrafında akmasını sağlamak ve bu akışı planlanan zaman içerisinde gerçekleştirmek iletişimin kuvvetli olması ve doğru moderasyonun başarısı ile mümkün olur.

Kurucularımızdan Tijen Mergen bu konuda bilinen, tecrübeli iletişim uzmanlarından biridir. Lead Network Türkiye’nin tüm konferansları, Türkiye Aile Şirketleri Derneği (TAİD), Kagider, ÇYDD gibi bir çok kurumun farklı etkinliklerinde moderasyon görevini üstlenmiştir. Konuya hakimiyeti, samimiyeti, pozitif enerjisi, tüm etkinliğin pozitif ortamda sürmesine ve dinamik geçmesine yardımcı olmaktadır.